İNSTRUKTOR

MAMMAD ABBASLİ

Məmməd Abbaslı data elmi sahəsində seçilən mütəxəssislərdəndir. Onun çox yüksək səviyyədə təhlil, problemlərin həlli və proqramlaşdırma bacarıqları var. Fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə, xüsusilə bankçılıq və proqram təminatı sahəsində keçirdiyi vəzifələrlə çox zəngin bir iş təcrübəsinə sahibdir.

Yildiz Technical University-də tamamladığı kompüter elmləri bakalavr təhsili ilə güclü akademik təcrübəyə sahibdir. Məmməd'in layihələri arasında risk idarəetməsi, büdcə planlaşdırması və obyekt aşkar etmə kimi müxtəlif sahələrdə data optimallaşdırma həlləri var. 

  • Data Science

ABB Bank

Haqqında

Məmməd Abbaslı data elmi sahəsində seçilən mütəxəssislərdəndir. Onun çox yüksək səviyyədə təhlil, problemlərin həlli və proqramlaşdırma bacarıqları var. Fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə, xüsusilə bankçılıq və proqram təminatı sahəsində keçirdiyi vəzifələrlə çox zəngin bir iş təcrübəsinə sahibdir.

Yildiz Technical University-də tamamladığı kompüter elmləri bakalavr təhsili ilə güclü akademik təcrübəyə sahibdir. Məmməd'in layihələri arasında risk idarəetməsi, büdcə planlaşdırması və obyekt aşkar etmə kimi müxtəlif sahələrdə data optimallaşdırma həlləri var. 

  • Haqqında
Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında Haqqında

Fərqlənən tələbələr

İxtisas üzrə fərqlənən tələbələr